HALLIPELI.FI - HALLIN RAKENTAMISEN KUSTANNUSARVIO
HALLIPELI.fi on ilmainen palvelu Sinulle, joka suunnittelet tai valmistelet hallin rakentamista. Ohjelmalla voit kokeilla ja vertailla eri vaihtoehtoja. Rekisteröitymällä saat käyttäjätunnuksen ja voit tallentaa tekemäsi laskelmat. Suunnittelija -oikeuksia anomalla saat käyttöösi ohjelman laajemmat oikeudet.
Teollisuus- ja varastohalli

Kantava runko

Pinta-ala

Paloturvallisuus

Energiatehokkuus

Toimisto- ja sosiaalitilat
Teollisuus- ja varastohalli

Hallipeli on suunniteltu erityisesti teollisuus- ja varastorakennuksien kuvaamiseen ja kustannusten arviointiin.

Ohjelma huomioi vaatimukset myös esimerkiksi ilmanvaihdolle, paloturvallisuudelle ja poistumisteille.

Muita rakennustyyppejä Hallipelillä kuvattaessa tulee käyttäjän itse huomioida edellä mainittujen seikkojen vaikutus.
Kantava runko

Rakennuksen yhden laivan leveys on välillä 15 - 35 m, laivoja voi olla 1-3 kappaletta.

Rakennuksen korkeus voi olla suurikin yleensä välillä 4-10 m. Tällöin kantavaksi pystyrakenteeksi soveltuvat parhaiten pilarit. Rakennuksen rungon muodostavat kantavat pilarit, joiden varassa ovat joko palkit tai ristikot kantamassa kattorakenteita.
Pinta-ala

Hallirakennuksen pinta-ala on 1.000 - 10.000 m2. Pienemmissä halleissa käytetään erilaisia rakennustapoja ja - ratkaisuja, jolloin kustannusjakautuma on erilainen.

SP Elementtien edullisin käyttöalue on juuri tämän kokoluokan rakennuksissa.
Paloturvallisuus

Hallipelissä käytetyillä rakenneratkaisuilla saavutetaan paloturvallisia halleja.

Tarvittaessa paloturvallisuutta voidaan vielä parantaa esim. osastoivilla seinillä tai palomuureilla. Myös rakenteiden palonkestoaikaa (REI) on Hallipelin rakenteilla helppo lisätä. Paloturvallisuuden taustalla on runsaasti tutkimustyötä ja polttokokeita liittyen elementtirakenteisiin.

Sprinklaus on Hallipelissä jo valittavissa.
Energiatehokkuus

Hallipeli laskee rakennuksen lämpöhäviöt SP Elementein rakennetulle rakennukselle.

Energiatalouteen vaikuttavat erityisesti seinä- ja kattorakenteiden huolellinen valmistus hyvissä tehdasolosuhteissa. Kehitettyjen ja testattujen saumausratkaisujen ansiosta haitallisia ilmanvuotoja ei tällöin esiinny.

Rakentamisen ja materiaalien valmistuksen aikainen energiankulutus on alle 10 % luokkaa verrattuna rakennuksen koko elinkaaren aikana käytettyyn energiankulutukseen. Investointeja tehdessä on syytä satsata juuri tuohon 1/10 osaan, koska sillä on vaikutusta 90 %:iin syntyvistä kustannuksista.
Toimisto- ja sosiaalitilat

Toimisto- ja sosiaalitilat on edullisinta sijoittaa hallirakennuksen seinien sisäpuolella ulkoseinälinjoille. Tällöin ne voidaan myös varustaa ikkunoilla ja uloskäyntiovilla. Toiseen kerrokseen voidaan palomääräysten mukaan sijoittaa korkeintaan 200 m2 (tai 15% hallin pinta-alasta) toimisto- ja sosiaalitilaa.

Hallirakennuksesta ulospäin rakennettava lisärakennus (toimisto- ja sosiaalitiloja varten) on yleisesti käytetty vaihtoehto. Mikäli tähän kustannuksiltaan kalliimpaan vaihtoehtoon päädytään, on kustannukset arvioitava erikseen.

Käynnistä HALLIPELI
Aloita hallin kustannusarvion tekeminen
HALLIPELI -ohjelmalla.